Segítő Szűz Mária kilenced

Imák » Segítő Szűz Mária kilenced

Kilenc nap a változáshoz – Segítő Szűz Mária kilenced
2019-05-15---23
A közelgő Segítő Szűz Mária ünnepére (május 24) közös imára hívok mindenkit, aki változást szeretne életében. „Ő tett mindent!”– mondta Don Bosco. Imádkozzunk és bízzunk Máriában, ő elvezet bennünket Jézushoz!


„Gyenge erők, amikor egyesülnek, erőssé válnak; és ha egy kötél önmagában könnyen el is szakad, három kötelet egyesítve nehéz azokat eltépni” - idézte Don Bosco a Prédikátor könyvét (4,12) a szalézi munkatársaknak írt Szabályzatában. Hallgassunk most is az ő szavára, és imádkozzunk együtt családjainkért, hogy lelki közösségben egymással előmozdítsuk apostoli küldetésünket hazánkban!


DON BOSCO KILENCEDE SEGITŐ SZŰZ MÁRIÁHOZ


1. Aki kegyelmet kér Istentől, élessze fel a Szentségi Jézusba vetett hitét, és tiszteletét a Szűzanya iránt.
2. Mondjon el kilenc napon át: három Miatyánkot, Üdvözlégyet, Dicsőséget az Oltáriszentség tiszteletére a következő zárófohásszal: „Dicsértessék és áldassék mindenkor a legméltóságosabb Oltáriszentség!”
Valamint mondja el háromszor az Üdvözlégy Úrnőnk imát (Salve Regina) a Segítő Szűz tiszteletére ezzel a zárófohásszal: „Mária, Keresztények Segítsége, könyörögj érettünk!”
3. Járuljon a szentségekhez (szentgyónás, Eucharisztia).
4. Ajánlja fel saját személyes munkáját, vagy anyagi támogatását, a gyerekek, fiatalok és szegények javára.
IMÁDSÁGOK
Mi Atyánk,… (3x)
Üdvözlégy Mária,… (3x)
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. (3x)

Zárófohász: Dicsértessék és áldassék mindenkor a legméltóságosabb Oltáriszentség!Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.

Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! (3X)Zárófohász: Mária, Keresztények Segítsége, könyörögj érettünk(Forrás: szaléziak.hu)