Hirdetések

 
VIRÁGVASÁRNAP

 

2020. ÁPRILIS 5.

 

Értesítés a körlevélből:

 

Tekintettel a rohamosan terjedő COVID-19-járványra, az idei húsvéti ünnepkörünket a hagyományostól eltérő módon kell megszerveznünk és megünnepelnünk. Fontos azonban, hogy – a megengedett korlátok közt – mindent megtegyünk keresztény életünk legnagyobb ünnepének méltó megünnepléséért. Szükségünk van az erőt adó és gondunkat viselő Feltámadottra. Figyelembe véve a világi hatóságok rendelkezéseit, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció előírásait, a nagyheti szertartásokat az alábbi rend szerint végezzük:

 

A teljes nagyheti szertartásokat élő adásban közvetítjük a székesegyházból a 

http://templom.ro/  oldalon:

 

 

 

A Kapnikbányai Szent Borbála egyházközségben is ezekben az időpontokban végezzük a szertartásokat, kivétel a vasárnapok, amikor 11 órakor vannak a szentmisék.

 

 

 

Virágvasárnap: 10 órától.

 

Nagycsütörtök, utolsó vacsora emlékére: 18 órától.

 

Nagypéntek: 15 órától keresztúti ájtatosság, amelyet a nagypénteki szertartás követ.

 

Nagyszombat, húsvéti vigília: 19 órától.

 

Húsvétvasárnap: 10 órától.

 

A liturgikus cselekmények időpontjait úgy választottuk meg, hogy azok ne essenek egybe a Szentatya által végzett szertartásokéval.

 

 

 

A román nyelvű hívek a http://sfantaliturghie.ro/ oldalon követhetik a szertartásokat az alábbi időpontokban:

 

Virágvasárnap: 9:30 órától (Kolozsvár, Piarista)

 

Nagycsütörtök, utolsó vacsora emlékére: 18 órától (Brassó, Szent Kereszt)

 

Nagypéntek: 15 órától keresztúti ájtatosság, amelyet a nagypénteki szertartás követ

 

(Petrozsény, Szent Borbála)

 

Feltámadási szertartás: 19 órától (Kolozsvár, Piarista)

 

Húsvétvasárnap: 10 órától (Brassó, Szent Kereszt)

 

Mindazok, akik nem az online felületeken keresztül kapcsolódnak be a székesegyházunkból és a templomainkból közvetített szertartásokba, magyar nyelven a DunaTV, román nyelven pedig a TVR2 tévéadók szertartás-közvetítéseit követhetik.

 

 

 

Az állami előírásokat betartva, zárt ajtók mögött, hívek nélkül végezzük a szertartásokat, a kántor és sekrestyés segítségével.

 

 

 

Húsvétvasárnapi eledelszentelés: A Kárpát-medence legnagyobb húsvétvasárnapi eledelszentelésére Csíkszeredában idén reggel 8 órakor kerül sor. A Szent Kereszt Plébánia által közvetített szertartás, amelyet Exc. és Ft. Tamás József ny. segédpüspök végez, online követhető a templom.ro oldalon. Ahogy a barkaszentelésnél, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció utasítása értelmében ez esetben is érvényes az otthon e szándékkal előkészített eledelek élő közvetítés során  történő megáldása.

 

 

 

A nagyheti és húsvéti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a helyi szokásoknak megfelelően harangozunk, ezzel is jelezve híveinknek, hogy a templomban a pap végzi a liturgiát.

 

 

Mindenkinek Isten áldotta szép vasárnapot és áldásos nagyhetet kívánok!